ผู้บริหาร

นายวิชาญ ผยองศักดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ระบบการรายงานข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/09/2021
ปรับปรุง 13/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 59604
Page Views 66137
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านน้ำขาว จ.ป.ร. กระบุรี
2 โรงเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) จ.ป.ร. กระบุรี 077880878
3 โรงเรียนบ้าน จ.ป.ร. จ.ป.ร. กระบุรี
4 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว จ.ป.ร. กระบุรี
5 โรงเรียนบ้านหินวัว จ.ป.ร. กระบุรี
6 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ จ.ป.ร. กระบุรี
7 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง น้ำจืด กระบุรี
8 โรงเรียนบ้านดอนกลาง น้ำจืด กระบุรี
9 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ น้ำจืด กระบุรี 891217
10 โรงเรียนบ้านบกกราย น้ำจืด กระบุรี
11 โรงเรียนกระบุรี น้ำจืด กระบุรี
12 โรงเรียนบ้านปลายคลอง น้ำจืด กระบุรี
13 โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย น้ำจืดน้อย กระบุรี
14 โรงเรียนบ้านน้ำแดง น้ำจืดน้อย กระบุรี
15 โรงเรียนบ้านทับจาก บางใหญ่ กระบุรี
16 โรงเรียนบ้านบางสองรา บางใหญ่ กระบุรี
17 โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี
18 โรงเรียนบ้านหาดจิก ปากจั่น กระบุรี
19 โรงเรียนบ้านหนองจิก ปากจั่น กระบุรี 0-7784-6301
20 โรงเรียนบ้านคลองเงิน ปากจั่น กระบุรี
21 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ปากจั่น กระบุรี
22 โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ มะมุ กระบุรี
23 โรงเรียนบ้านสวัสดิ์ มะมุ กระบุรี
24 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง มะมุ กระบุรี
25 โรงเรียนมัชฌิมวิทยา มะมุ กระบุรี
26 โรงเรียนบ้านสองแพรก ลำเลียง กระบุรี
27 โรงเรียนบ้านลำเลียง ลำเลียง กระบุรี
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ลำเลียง กระบุรี
29 โรงเรียนชมน์พัฒนา กะเปอร์ กะเปอร์
30 โรงเรียนบ้านบางปรุ กะเปอร์ กะเปอร์
31 โรงเรียนประชาอุทิศ กะเปอร์ กะเปอร์
32 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน กะเปอร์ กะเปอร์ 077-897126
33 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด กะเปอร์ กะเปอร์
34 โรงเรียนบ้านชาคลี บางหิน กะเปอร์
35 โรงเรียนบ้านบางหิน บางหิน กะเปอร์
36 โรงเรียนบ้านทองหลาง บ้านนา กะเปอร์
37 โรงเรียนบ้านนา บ้านนา กะเปอร์
38 โรงเรียนบ้านสำนัก ม่วงกลวง กะเปอร์
39 โรงเรียนบ้านบางเบน ม่วงกลวง กะเปอร์ 077-828056
40 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ 0-7789-0096
41 โรงเรียนบ้านชนะบำรุง เชี่ยวเหลียง กะเปอร์
42 โรงเรียนทอนเสียดวิทยาคาร บางพระเหนือ ละอุ่น
43 โรงเรียนบ้านคอกช้าง บางพระเหนือ ละอุ่น
44 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง บางพระเหนือ ละอุ่น
45 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง บางพระเหนือ ละอุ่น
46 โรงเรียนบ้านบางนา บางพระใต้ ละอุ่น
47 โรงเรียนวัดช่องลม บางแก้ว ละอุ่น
48 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา บางแก้ว ละอุ่น 098-7173369
49 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร บางแก้ว ละอุ่น
50 โรงเรียนทับไชยาพัฒนา บางแก้ว ละอุ่น 077-989916
51 โรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาฝาชี บางแก้ว ละอุ่น 0-7784-7039
52 โรงเรียนบ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น
53 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ละอุ่นใต้ ละอุ่น
54 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ กำพวน สุขสำราญ
55 โรงเรียนสุขสำราญ กำพวน สุขสำราญ
56 โรงเรียนบ้านกำพวน กำพวน สุขสำราญ 0-7784-4301
57 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง กำพวน สุขสำราญ
58 โรงเรียนบ้านทะเลนอก กำพวน สุขสำราญ
59 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม นาคา สุขสำราญ
60 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก นาคา สุขสำราญ 0-7784-4282
61 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) นาคา สุขสำราญ 077-874061
62 โรงเรียนบ้านบางมัน นาคา สุขสำราญ 077-874212
63 โรงเรียนบ้านแหลมนาว นาคา สุขสำราญ
64 โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม ทรายแดง เมืองระนอง
65 โรงเรียนบ้านทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง
66 โรงเรียนบ้านหินดาด ทรายแดง เมืองระนอง
67 โรงเรียนบ้านน้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง
68 โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร บางนอน เมืองระนอง
69 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา บางนอน เมืองระนอง
70 โรงเรียนบ้านบางนอน บางนอน เมืองระนอง
71 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร บางริ้น เมืองระนอง
72 โรงเรียนบ้านบางริ้น บางริ้น เมืองระนอง 0-7782-1460
73 โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา บางริ้น เมืองระนอง
74 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 บางริ้น เมืองระนอง 0-7781-1660
75 โรงเรียนบ้านบางกลาง บางริ้น เมืองระนอง
76 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ปากน้ำ เมืองระนอง
77 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา ปากน้ำ เมืองระนอง
78 โรงเรียนบ้านหินช้าง ปากน้ำ เมืองระนอง
79 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ปากน้ำ เมืองระนอง
80 โรงเรียนโรงเรียนบ้านเกาะสินไห ปากน้ำ เมืองระนอง 0828155958
81 โรงเรียนบ้านคลองของ ราชกรูด เมืองระนอง
82 โรงเรียนบ้านนกงาง ราชกรูด เมืองระนอง
83 โรงเรียนบ้านราชกรูด ราชกรูด เมืองระนอง
84 โรงเรียนบ้านขจัดภัย ราชกรูด เมืองระนอง
85 โรงเรียนบ้านละออง ราชกรูด เมืองระนอง
86 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) หงาว เมืองระนอง
87 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว หงาว เมืองระนอง
88 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ หงาว เมืองระนอง
89 โรงเรียนบ้านท่าฉาง หงาว เมืองระนอง
90 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง
91 โรงเรียนบ้านเกาะช้าง เกาะพยาม เมืองระนอง
92 โรงเรียนบ้านเกาะพยาม เกาะพยาม เมืองระนอง
93 โรงเรียนศรีอรุโณทัย เขานิเวศน์ เมืองระนอง
94 โรงเรียนอนุบาลระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง
95 โรงเรียนสหายวิทย์ เขานิเวศน์ เมืองระนอง
96 โรงเรียนชาติเฉลิม เขานิเวศน์ เมืองระนอง
97 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล เขานิเวศน์ เมืองระนอง
98 โรงเรียนสตรีระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง
99 โรงเรียนหมิงซิน เขานิเวศน์ เมืองระนอง