กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุไฮลา อำดุลวาดุง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0872974056
อีเมล์ : faruss0421@gmail.com