กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายจงรักษ์ อุเสน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 081-606-4702
อีเมล์ : ohausree@hotmail.com

นางสาวโมรี อุเสน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0824274139