กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุรชาติ คงสิน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0929489835
อีเมล์ : lovejingjing2010@hotmail.com