กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวภัทรวดี จิตเวช
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0827879679
อีเมล์ : skydaw.sdkawy@gmail.com