ปฐมวัย

นางสาวสารี๊ฟะห์ ปิสาด
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0872745010
อีเมล์ : Fah-sinhai555@hotmail.com