เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนบ้านเกาะสินไห
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

โดดเด่นในอันดามันกว้างใหญ่
โรงเรียนบ้านเกาะสินไหตระหง่าน
บนเกาะน้อยผืนนี้มีมานาน
ให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียน

พวกเรานักเรียนต้องเขียนอ่าน
ฝึกฝนทั้งวิชาการพากเพียร
สามัคคีมีวินัยคู่โรงเรียน
จะหมั่นเพียรดั่งคำสอนของคุณครู

ภาษาวัฒนธรรมล้ำค่า
ก้าวหน้าการศึกษาต่างรู้
การกีฬาและอาชีพเฟื่องฟู
ชาวประชาต่างรู้ทั่วกัน

รักชาติศาสน์กษัตริย์ยิ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านเกาะสินไหยึดมั่น
สร้างชื่อเสียงให้เลื่องลือทั่วกัน
เขียวเหลืองนั้นจะมั่นคงตลอดไป